best free site builder
Retro nanočistička vzduchu

Nanočističky NanoAirCleaner

nová generace čističek vzduchu

Jak fungují nanočističky?

U nanočističek vzduchu proudí znečištěný vzduch nepřetržitě přes sestavu fotokatalytických filtrů.
Na filtrech tohoto typu jsou zcela rozloženy toxické plyny, mikroorganismy jako bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu.

Co je to fotokatalýza ?

Fotokatalýza je přirozený rozklad některých látek působením světla za přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván.
Konečným produktem pak jsou běžné a stabilní sloučeniny, nejčastěji vodní pára a oxid uhličitý. Podobně se chovají i všechny mikroorganismy jako řasy a plísně.
To znamená, že pomocí fotokatalyzátoru se vzduch zcela vyčistí jen působením světla. Princip fotokatalýzy naleznete zde: (odkaz na obrázek foto...)

Nanočistička Obraz Image

Fotokatalytický filtr

Fotokatalytický filtr je předmětem patentové ochrany v České republice a v Evropě.
Filtry v nanočističkách jsou speciální kovové lamely, na kterých je nanešená fotokaktivní látka na bázi oxidu titaničitého.

Co je na nanočističkách jiného než na běžně prodávaných čističkách?

V nanočističkách je fotoaktivní filtr, který nevyžaduje žádnou údržbu či čištění.
Narozdíl od jiných čističek není nanočistička „lapačem prachu a nečistot“, u kterých je nutné zachycený prach a nečistoty z filtrů omýt, vyčistit či fitry měnit.
V nanočističkách dochází k rozkladu chemických škodlivých látek a likvidaci bakterií a virů v interiéru.

Nanočističky nanoaircleaner jsou z přírodních materiálů jako je masivní dřevo, umělecké sklo fusing, zrcadlové sklo, plátno bez závadných pojiv a keramické kachle. Díky absenci plastových částí, které vyzařují chemické látky jsou nanočističky shopné likvidace látek v místnosti s větší účinností.

Nanočistička Wood

Výhody nanočističek vzduchu Nanoaircleaner

• Likvidace – rozklad zdraví škodlivých látek potvrzený opakovaným měřením v různých laboratořích, nanočistička prokazatelně likviduje:
• bakterie
• viry
• plísně
• mikroskopický prach tzv. Nanovelikosti
• formaldehyd
• toluen
• ftaláty
• Velmi tichý provoz - 10 dB (v tichém režimu)
• Minimální nároky na údržbu – filtry není nutné měnit
• Více druhů čističek z přírodních materiálů (dřevo, sklo, plátno, keramika)
• Obrovská plocha fotoaktivního nanofiltru na kterém dochází k rozkladu zdraví škodlivých látek
• Jednoduchý provoz a obsluha 

Systém fotokatalýzy na bázi UVA záření působním na TiO², Zn, Ag je znám ve světě již více jak 30 let s různým využíváním a patentovaný systém naší firmy RETAP s.r.o. je v současné době jedinečný a cíleně zaměřený na zdravé prostředí v obytných místnostech.
Tento jev využívá působení UVA záření na speciální vrstvu oxidu titanu, který je pevně uchycen na hliníkové lamely. Přiváděním vzduchu do soustavy lamel s ozářením UVA světlem dochází k fotokatalýze, při které jsou látky pevné -tj. viry, bakterie, plísně a plynné látky – formaldehyd, toluen, oxidy dusíku rozkládány na kysličník uhličitý CO² a vodu bez nutnosti jakýchkoliv jiných filtrů.
Filtrační jednotku jsme schopni umístit do jakýchkoliv čistících jednotek, ale také do lokálních topných těles, zhotovených ze dřeva, kovu, skla, dále skleněných postranních lamp, stolních lampiček, radiátorů, atd.
Vývoj nanočističek bude ukončen počátkem II. pololetí roku 2016 a firma RETAP s.r.o. jako vlastník patentu a certifikátu zahájí první sérii výrobků osazených fotokatalytickým filtrem.
Pro Vaši informaci je firma RETAP členem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, kde se řeší problematika nanotechnologií z hlediska likvidace škodlivých látech v ovzduší a ve vodě.
V současné době zahajujeme vlastní výrobu nanočističek a můžeme Vám neprodleně zaslat další informace o těchto výrobcích. Všechny údaje a novinky bude možné současně sledovat na našich internetových stránkách.Velmi rádi Vás přivítáme i u nás ve firmě, kde bude možné shlédnout různé provedení čističek a též Vám budeme moci zodpovědět Vaše případné otázky.

Potvrzení účinnosti Nanočističky při likvidaci bakterií, kvasinek a plísní

Přinášíme Vám protokol z měření účinnosti Nanočističky z Ústavu klinické mikrobiologie z Hradce Králové. Při měření účinnosti likvidace bakterií, plísní a virů bylo u Nanočističek prokázáno :

Hodnocení:
Po 3 hodinách práce nanočističky Nanoaircleaner při běžném provozu kanceláře (zahrnující kancelářskou činnost včetně otevírání a zavírání dvěří, pohyb studentů a zaměstanců kliniky) klesla celková koncentrace bakterií ve vzduchu o 66%, celková koncentrace kvasinek a plísní ve vzduchu klesla o 71%.

Pro účely testování účinnosti byla vyrobena prosklená varianta Nanočističky Nanoaircleaner wood, na které je lépe patrné spuštění čističky. Tuto variantu brzy zařadíme také do našeho e-shopu.

Nanočistička Wood

Nanočistička Nanoaircleaner wood prosklená noční pohled

Nanočistička Wood

Nanočistička Nanoaircleaner wood prosklená

Protokol o testování nanočističek

Protokol o měření si můžete prohlédnout zde:

Spolupracující firmy a společnosti

ČSAF
Česko je nano
Nano Space

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70