Nanočističky NanoAirCleaner

NOVÁ GENERACE ČISTIČEK VZDUCHU

Jak fungují nanočističky?

U nanočističek vzduchu proudí znečištěný vzduch nepřetržitě přes sestavu fotokatalytických filtrů.
Na filtrech tohoto typu jsou zcela rozloženy toxické plyny, mikroorganismy jako bakterie a viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu.

Co je to fotokatalýza ?

Fotokatalýza je přirozený rozklad některých látek působením světla za přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván. Konečným produktem pak jsou běžné a stabilní sloučeniny, nejčastěji vodní pára a oxid uhličitý. Podobně se chovají i všechny mikroorganismy jako řasy a plísně. To znamená, že pomocí fotokatalyzátoru se vzduch zcela vyčistí jen působením světla. Princip fotokatalýzy naleznete zde: (odkaz na obrázek foto...)

Čističky vzduchu nanočističky NanoAirCleaner Retap s.r.o.

Fotokatalytický filtr

Fotokatalytický filtr je předmětem patentové ochrany v České republice a v Evropě.
Filtry v nanočističkách jsou speciální kovové lamely, na kterých je nanešená fotokaktivní látka na bázi oxidu titaničitého.

Co je na nanočističkách jiného než na běžně prodávaných čističkách?

V nanočističkách je fotoaktivní filtr, který nevyžaduje žádnou údržbu či čištění. Narozdíl od jiných čističek není nanočistička „lapačem prachu a nečistot“, u kterých je nutné zachycený prach a nečistoty z filtrů omýt, vyčistit či fitry měnit. V nanočističkách dochází k rozkladu chemických škodlivých látek a likvidaci bakterií a virů v interiéru.

Nanočističky nanoaircleaner jsou z přírodních materiálů jako je masivní dřevo, umělecké sklo fusing, zrcadlové sklo, plátno bez závadných pojiv a keramické kachle. Díky absenci plastových částí, které vyzařují chemické látky jsou nanočističky shopné likvidace látek v místnosti s větší účinností.

Nanočističky Steel Glass NanoAirCleaner

Výhody nanočističek vzduchu NanoAirCleaner

• Likvidace – rozklad zdraví škodlivých látek potvrzený opakovaným měřením v různých laboratořích, nanočistička prokazatelně likviduje:
• bakterie
• viry
• plísně
• mikroskopický prach tzv. Nanovelikosti
• formaldehyd
• toluen
• ftaláty
• Velmi tichý provoz - 10 dB (v tichém režimu)
• Minimální nároky na údržbu – filtry není nutné měnit
• Více druhů čističek z přírodních materiálů (dřevo, sklo, plátno, keramika)
• Obrovská plocha fotoaktivního nanofiltru na kterém dochází k rozkladu zdraví škodlivých látek
• Jednoduchý provoz a obsluha

Systém fotokatalýzy na bázi UVA záření působním na TiO², Zn, Ag je znám ve světě již více jak 30 let s různým využíváním a patentovaný systém naší firmy RETAP s.r.o. je v současné době jedinečný a cíleně zaměřený na zdravé prostředí v obytných místnostech.
Tento jev využívá působení UVA záření na speciální vrstvu oxidu titanu, který je pevně uchycen na hliníkové lamely. Přiváděním vzduchu do soustavy lamel s ozářením UVA světlem dochází k fotokatalýze, při které jsou látky pevné -tj. viry, bakterie, plísně a plynné látky – formaldehyd, toluen, oxidy dusíku rozkládány na kysličník uhličitý CO² a vodu bez nutnosti jakýchkoliv jiných filtrů.
Filtrační jednotku jsme schopni umístit do jakýchkoliv čistících jednotek, ale také do lokálních topných těles, zhotovených ze dřeva, kovu, skla, dále skleněných postranních lamp, stolních lampiček, radiátorů, atd.
Vývoj nanočističek byl ukončen počátkem roku 2016 a firma RETAP s.r.o. jako vlastník patentu a certifikátu zahájila první sérii výrobků osazených fotokatalytickým filtrem vlastní konstrukce.
Pro Vaši informaci je firma RETAP členem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu, kde se řeší problematika nanotechnologií z hlediska likvidace škodlivých látech v ovzduší a ve vodě.
Firma Retap je také spoluzakladatelem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu.
Od roku 2017 je firma Retap členem Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky.
Firma Retap výrábí nanočističky vlastní technologie a může Vám neprodleně zaslat další informace o těchto výrobcích. Všechny údaje a novinky bude možné současně sledovat na našich internetových stránkách. Velmi rádi Vás přivítáme i v naší firmě, kde bude možné shlédnout různé provedení nanočističek a také Vám budeme moci zodpovědět Vaše případné otázky.

Potvrzení účinnosti Nanočističek Nanoaircleaner při likvidaci virů, bakterií, kvasinek a plísní

Účinnost nanočističek byla měřena v Mikrobiologické laboratoři FN Hradec Králové, Technické univerzitě v Liberci katedře nanotechnologií, v Laboratořích Certech Seneffe-Belgium a Univerzité de Pau et pays de l´Adour France. Nanopovrchy TiO2 na kovových lamelách byly testovány při likvidaci virů na SZÚ. Tyto komponenty jsou používany u všech typů nanočističek.

Měřením byla prokázána antivirová účinnost a prokazatelný virucidní účinek.
Měřeny byly povrchy na kovových lamelách s katalyzátorem TiO2 osvícené katodovými výbojkami nové generace. Tyto komponenty jsou používany u všech typů nanočističek.

Protokol z měření je na vyžádání k nahlédnutí v naší firmě.

Pro účinnost nanočističek při likvidaci bakterií byly nanočističky nanoaircleaner opakovaně testovány v ústavu klinické mikrobiologie FN a LK UK v Hradci Králové.

Hodnocení:
Po 3 hodinách práce nanočističky Nanoaircleaner při běžném provozu kanceláře (zahrnující kancelářskou činnost včetně otevírání a zavírání dvěří, pohyb studentů a zaměstanců kliniky) klesla celková koncentrace bakterií ve vzduchu o 66%, celková koncentrace kvasinek a plísní ve vzduchu klesla o 71%.

Pro účely testování účinnosti byla vyrobena prosklená varianta Nanočističky Nanoaircleaner wood, na které je lépe patrné spuštění čističky. Tato variantu v provedení steel glass v částečně průhledné či bíle variantě naleznete na našem e-shopu zde:
Protokol z měření je k dispozici a ke stažení NÍŽE 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout NÍŽE

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky za výsledky projektu TAČR „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“
Čestné uznání je k nahlédnutí NÍŽE

Měření jednoho z prvních prototypů nanočističky z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France.
Zprávu o měření k nahlédnutí NÍŽE 

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium
Zprávu o měření k nahlédnutí NÍŽE 

Protokol NanoAirCleaner Eroskopie 2017

Protokol o měření NanoAirCleaner
Mikrobiologie

Pro účely testování účinnosti byla vyrobena prosklená varianta Nanočističky Nanoaircleaner wood, na které je lépe patrné spuštění čističky. Tato variantu v provedení steel glass v částečně průhledné či bíle variantě naleznete na našem e-shopu zde:

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření. Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Protokol o měření na TUL Liberec katedře nanotechnologií 1 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Výsledky NanoAirCleaner Retap

Protokol o měření na TUL Liberec katedře nanotechnologií 2

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky za výsledky projektu TAČR „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“

Měření z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France

Měření z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France

Měření jednoho z prvních prototypů nanočističky z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France.

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium

Protokol o měření z laboratoře Certech Seneffe-Belgium2 

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium

Nanočistička Nanoaircleaner wood prosklená noční pohled

Nanočistička Nanoaircleaner wood prosklená

SPOLUPRACUJÍCÍ FIRMY A SPOLEČNOSTI

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu
Nanoasociace Česko je nano
NanoSpace
BIC Plzeň
NANO FLOW nanočističky virů
Healthy Space
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
ASCO-MED
NANO ASOCIACE ASOCIACE NANOTECHNOLOGICKÉHO PRŮMYSLU ČR

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70