Nanočističky NanoAirCleaner

PRINCIP FOTOKATALÝZY - FOTOKATALÝZA ? 

Fotokatalýza ?

Fotokatalýza je přirozený rozklad některých látek působením světla za přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván.
Konečným produktem pak jsou běžné a stabilní sloučeniny, nejčastěji vodní pára a oxid uhličitý. Podobně se chovají i všechny mikroorganismy jako řasy a plísně.
To znamená, že pomocí fotokatalyzátoru se povrch zcela vyčistí jen působením světla. Princip fotokatalýzy naleznete zde:

Princip fotokatalýzy nanočističek

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření.
V případě čističek Nanoaircleaner se jedná o působení UVA záření speciálních zářivkových či LED světel na povrch fotokatalytického filtru s nanesenou vrstvou TiO2.
Proč si vybrat právě tuto čističku vzduchu Nanoaircleaner?
Čističky nanoaircleaner jsou prvním výrobkem svého druhu s tzv. Fotokalytickým čištěním-filtrací vzduchu s jako jediným a hlavním filtračním systémem na rozdíl od všech čističek na českém trhu.

Princip fotokatalýzy:

Fotokatalýza je fyzikální jev oxidace na povrchu oxidu titaničitého, excitovaného UV světlem.
Příklad: organická látka např. kouř, která za normálních podmínek existuje ve směsi s kyslíkem, se rozloží při dotyku s aktivovaným povrchem TiO2 převážně na molekuly CO2 a H2O. TiO2 umožňuje reakci vzdušného kyslíku s organickými polutanty, která by jinak nenastala.
Oxidační potenciál 3.2V na povrchu excitovaného TiO2 je schopen rozbít 99% organických vazeb a oxidovat mnoho anorganických molekul.
Čističky Nanoaircleaner fungují jako čistička vzduchu s jedinečnými a důležité podoknout že prokázanými schopnostmi.
Při testováni zkušebního prototypu této hybridní čističky vzduchu v jediném zkušebním ústavu svého druhu v Bruselu byla zjištěna možnost likvidovat nejen nečistoty obsažené ve vzduchu, ale rovněž látky karcinogenní a život ohrožující včetně formaldehydu a toluenu.
Podobné výsledky v odpouráváni a lividaci těchto látek nebylo dosud dosaženo žádnou žádnou jinou metodou čištění vzduchu.
Všechny zkoumané látky jsou likvidovány rozkladem na CO2 a vodu.
Čističky vzduchu byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci katedrou Nanotechnologií a jsou patentově chráněné.

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70