Nanočističky NanoAirCleaner

ČISTOTA VZDUCHU V INTERIÉRU


Kvalita vnitřního vzduchu se v dnešní době, pokud vůbec, posuzuje podle teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). V častých případech si ale lidé stěžují na kvalitu vzduchu, i když všechny tyto ukazatele vykazují optimální úrovně. Komfort lidí, trávících čas uvnitř budov, ale snižují také zápachy, kouř, výpary z vybavení interiérů, atd. Většina těchto látek, které vnímáme čichem (ale i ty, které nejsme schopni rozeznat), spadá do skupiny těkavých organických látek.
Těkavé organické sloučeniny neboli VOC (volatile organic componds), jsou chemické látky, které se uvolňují v podobě plynů z pevných látek nebo kapalin a snadno se odpařují do vzduchu již při pokojové teplotě. Koncentrace těchto látek může být až 100krát vyšší v interiéru než venku. Mnoho výrobků, které používáme každý den, nebo jsme jim vystaveni každý den, emitují těkavé organické látky do vzduchu. Zatímco všechny VOC mají potenciál být škodlivé, existuje několik VOC, které mohou být zvláště nebezpečné, a přesto jsou emitovány z řady výrobků v našich domovech. Tyto VOC jsou formaldehyd, benzen, a fenol, a jsou klasifikovány jako nebezpečné látky znečišťujících ovzduší podle US Environmental Protection Agency ( EPA), US Green Building Council (USGBC) a Evropská unie (EU) Studie tvrdí, že míra vyšší než 500 ng/L (nanogram na litr) těkavých organických sloučenin by mohl představovat zdravotní riziko v domácnostech. Nicméně data z tisíců domovů testovaných ukazují, že střední hodnota je 1200 ng/L – více než dvojnásobek přípustné úrovně. Dokonce i mírně zvýšené hladiny těchto vzdušných chemikálií můžou způsobovat zdravotní problémy pro lidi, zejména malé děti, starší lidi, těhotné ženy, a ty, kteří trpí alergiemi a astmatem.

Potvrzení účinnosti Nanočističek Nanoaircleaner při likvidaci virů, bakterií, kvasinek a plísní

Účinnost nanočističek byla měřena v Mikrobiologické laboratoři FN Hradec Králové, Technické univerzitě v Liberci katedře nanotechnologií, v Laboratořích Certech Seneffe-Belgium a Univerzité de Pau et pays de l´Adour France. Nanopovrchy TiO2 na kovových lamelách byly testovány při likvidaci virů na SZÚ. Tyto komponenty jsou používany u všech typů nanočističek.

Měřením byla prokázána antivirová účinnost a prokazatelný virucidní účinek.
Měřeny byly povrchy na kovových lamelách s katalyzátorem TiO2 osvícené katodovými výbojkami nové generace. Tyto komponenty jsou používany u všech typů nanočističek.

Protokol z měření je na vyžádání k nahlédnutí v naší firmě.

Pro účinnost nanočističek při likvidaci bakterií byly nanočističky nanoaircleaner opakovaně testovány v ústavu klinické mikrobiologie FN a LK UK v Hradci Králové.

Hodnocení:
Po 3 hodinách práce nanočističky Nanoaircleaner při běžném provozu kanceláře (zahrnující kancelářskou činnost včetně otevírání a zavírání dvěří, pohyb studentů a zaměstanců kliniky) klesla celková koncentrace bakterií ve vzduchu o 66%, celková koncentrace kvasinek a plísní ve vzduchu klesla o 71%.

Pro účely testování účinnosti byla vyrobena prosklená varianta Nanočističky Nanoaircleaner wood, na které je lépe patrné spuštění čističky. Tato variantu v provedení steel glass v částečně průhledné či bíle variantě naleznete na našem e-shopu zde:
Protokol z měření je k dispozici a ke stažení NÍŽE 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout NÍŽE

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky za výsledky projektu TAČR „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“
Čestné uznání je k nahlédnutí NÍŽE

Měření jednoho z prvních prototypů nanočističky z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France.
Zprávu o měření k nahlédnutí NÍŽE 

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium
Zprávu o měření k nahlédnutí NÍŽE 

Protokol NanoAirCleaner Eroskopie 2017

Protokol o měření NanoAirCleaner
Mikrobiologie

Pro účely testování účinnosti byla vyrobena prosklená varianta Nanočističky Nanoaircleaner wood, na které je lépe patrné spuštění čističky. Tato variantu v provedení steel glass v částečně průhledné či bíle variantě naleznete na našem e-shopu zde:

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření. Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Protokol o měření na TUL Liberec katedře nanotechnologií 1 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Výsledky NanoAirCleaner Retap

Protokol o měření na TUL Liberec katedře nanotechnologií 2

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – katedrou nanotechnologií byla provedena série měření.
Protokoly a grafické závěry k nahlédnutí je možné shlédnout ZDE:

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky

Čestné uznání Inženýrské Akademie České republiky za výsledky projektu TAČR „Využití fotoaktivních nanopovrchů k řešení aktuálních problémů čištění vzduchu a vody“

Měření z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France

Měření z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France

Měření jednoho z prvních prototypů nanočističky z univerzity Univerzité de Pau et pays de l´Adour France.

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium

Protokol o měření z laboratoře Certech Seneffe-Belgium2 

První měření prototypu prosklené nanočističky z roku 2012 z laboratoře Certech Seneffe-Belgium


Na přiložených grafech jsou křivky odbourávání škodlivých látek Formaldehydu, Acetaldehydu, Acetonu, Toluenu, n-Xylenu, o-Xylenu, a dalších organických látek. Tyto grafy jsou výsledkem měření předních evropských laboratoří.
Nanočističky firmy Retap dokáží prokazatelně a nepřetržitě rozkládat škodlivé látky, bakterie, viry a plísně.

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70