Nanočističky NanoAirCleaner

ÚČINNOST ČIŠTĚNÍ VYVÍJENÝCH MODELŮ

Testování čistíček v uzavřené komoře v modifikované formě nám slouží jako standardní měření účinnosti finálního výrobku, ale také pro další vývoj čističek.
V současné době firma RETAP představila 5 typů určených pro čištění vzduchu objemu od cca 30-150 m3

Foto a graf z testování účinnosti

Foto a graf z testování účinnosti jednoho z prvých prototypů nanočističky RETAP dle CEN standardu v Belgii. Test se směsí organických látek tvořenou formaldehydem, acetaldehydem, acetonem, n-heptanem, toluenem a o-xylenem s objemovou koncentrací 200 ppb.


Z grafu je patrné odbourávání chemických látek formaldehydu, acetaldehydu, acetonu, n-heptanemu, toluenu a o-xylenu s objemovou koncentrací 200 ppb v čase 1,4 h k nulovým hodnotám.


Schéma měřící komory
Schéma měřící komory neboli boxu pro experimentální testování aktivních či pasivních fotokatalytických zařízení pro čištění vzduchu. Uvnitř je zobrazeno fotokatalitické zařízení např. čistička (černý kvádr) a ventilátor (křížek) v případě pasivních zařízení např. fotokatalytické nátěry.

Fotografie prototypu čističky v boxu sestaveném v laboratoři TUL

Prototyp čističky vzduchu vystavený při příležitosti mezinárodní konference a ISO jednání v Praze v září 2014.

Technická zpráva ze závěrů testování z roku 2014

Testování, dle navržené a modifikované CEN metody - degradace toluenu
Testování čističek probíhá ve výše zmiňovaných experimentálních boxech. Před každým testem je nejdříve box důkladně propláchnut vzduchem, který byl předem přefiltrován. Takto přefiltrovaný vzduch obsahuje zanedbatelné množství organických látek. Do boxu se pak nastříkne v kapalné fázi definované množství studované těkavé organické látka (např. toluen, formaldehyd). Množství nastřikované těkavé látky se určuje dle požadované koncentrace (ppmv) v boxu. Analýza plynů v boxu se provádí pomocí fotoakustického přístroje INNOVA 1421i od LumaSense Technologies. Jedná se o fotoakustickou detekci infračerveného záření, které je absorbováno daným vzorkem plynu. Měření lze provádět kontinuálně, přístroj si sám odebírá analyt, který opět vrátí zpět po analýze do boxu. Detekční limit přístroje je 0.5 ppm pro toluen, 100ppb pro formaldehyd, 100ppb pro celkový organický uhlík a 5ppm pro CO2. V současné době je přístroj nastaven tak, že lze měřit současně jeden polutant, CO2 a H2O. V budoucnu bychom rádi měřili více plynů najednou. Během experimentu se dále monitoruje vlhkost, teplota a tlak vzduchu.
4.3. Výsledky a závěr z modifikovaného CEN testu pro charakterizaci fotokatalytické účinnosti čističek vzduchu
Pro každou čističku jsou uvedeny dva grafy (viz obr. 5 a 6). Na grafech vlevo je zobrazena závislost poklesu koncentrace toluenu při jeho degradaci a na druhém změna koncentrace CO2, která probíhá během tohoto procesu. Výsledná naměřená data pro jednotlivé modely jsou uvedeny níže: 12

Retap-model 1.

Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky

Retap-model 1.

Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky

Retap-model 2.

Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky

Retap-model 2.

Změna koncentrace plynů (toluen-vlevo, CO2-vpravo) při testování čističky

Protokol o měření nanočističky NanoAirCleaner Retap s.r.o.

PROTOKOL O MĚŘENÍ

SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE VE FORMÁTU PDF


Ukázka testování jedné z posledních čističek vzduchu vyvinuté ve spolupráci 
s firmou RETAP v rámci projektu vedeného řešitelským týmem pod TU v Liberci - Na přiložených grafech je křivka odbourávání škodlivých látek Formaldehydu, Acetaldehydu, Acetonu, Toluenu, n-Xylenu, o-Xylenu. Nanočističky firmy Retap dokáží v prokazatelně nepřetržitě rozkládat škodlivé látky

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70