Nanočističky NanoAirCleaner

REKUPERACE


Lokální rekuperační jednotka s funkcí čištění vzduchu pomocí nanofotokatalýzy to je nová rekuperace „Nano Rekup“ chráněná patentem č. 309383/2022
Nano Rekup Vám nabízí funkci rekuperace spolu s funkcí čištění vzduchu nanofotokatalytickou čistící jednotkou, která čistí vzduch z venkovního prostoru, ale i současně vzduch uvnitř objektu.
Největší výhodou rekuperačních jednotek je aktivní větrání s rekuperací = zpětným získáváním tepla.
Tento proces zajišťuje stále čerstvý vzduch v objektu bez zbytečných tepelných ztrát.
Rekuperace tepla znamená, že odcházející vydýchaný vzduch předá své teplo přes lamelový hliníkový výměník čerstvému vzduchu proudícímu zvenku. Tím dochází k velkým úsporám energie potřebné pro vytápění.


Rekuperační systém bývá zpravidla součástí komplexních vzduchotechnických jednotek, které zajišťují úpravu a dostatečné množství venkovního vzduchu (vlhčení, chlazení, ohřev, filtrace) a odvod vzduchu znehodnoceného (koupelny, kuchyně). Nevýhodou centrálních rekuperačních jednotek je však nesnadné čištění rozvodů a celkově vysoké náklady na servis a provoz.

Z tohoto důvodu je naše unikátní rekuperační jednotka „Nano Rekup“ konstruována jako lokální rekuperace pro přímé odvětrání jednoho prostoru domu či bytu. Takový systém umožňuje po osazení na vnitřní stěnu domu plynule větrat a čistit vzduch bez nutnosti dalších rozvodů či vedení v domě. Jednotku je možno ovládat manuálně nebo pomocí aplikace v telefonu. Při ovládání v aplikaci je možné sledovat teplotu vzduchu ale také hodnoty škodlivin ve vzduchu. Výkon rekuperační jednotky je možno regulovat pro větrací množství vzduchu od 50m3 do 150 m³ za hodinu. Rekuperační zařízení je schopno dosáhnout více jak 92% účinnosti. Unikátní výměník je v celohliníkovém provedení s vysokou účinností v předání energie s možností provádění jednoduché obsluhy. 

Výhody nanofotokatalytické rekuperační jednotky „Nano Rekup“

  • Nanofotokatalytická rekuperační jednotka je úsporná.
  • Provoz je díky lokálnímu umístění tichý a bezprašný.
  • Současně s výměnou vzduchu v místnostech zajistí vstup vzduchu zbaveného veškerých organických látek plynného a pevného stavu v nanovelikostech, které jsou pro lidský organismus škodlivé ( VOC plyny, pyly, plísně, bakterie, oxidy dusíku).
  • Využivá nanofotokatalytického filtru pro čištění vzduchu v místnosti.
  • Vyniká nízkou spotřebou, jak při výměně vzduchu, tak při funkci nanočištění. Maximální spotřeba je 30 W/hodinu.
  • Jednotku lze ovládat ručně i dálkově pomocí telefonu, kde lze získat i aktuální stav čistoty vzduchu, teploty vzduchu a vhlkosti vzduchu. 
  • Zamezení vzniku kondenzátu – regulační klapka pro přívod vzduchu z objektu. Tím nemusím být jednotka osazena topnou spirálou. Výhoda – veškerá činnost 12 V DC

Technické informace :

1.  Nástěnná varianta nebo podokenní

2. Regulované čištění vzduchu

3. Účinný celohliníkový výměník

4. Osazení nanofotokatalytickou čistící jednotkou, která čistí vzduch, jak z venkovního prostoru, tak lze i současně čistit vzduch uvnitř objektu

5. Protizámrzová ochrana – úspornější systém převedení zpětně teplého vzduchu z objektu pomocí regulační klapky

NÁZEV PARAMETRUHODNOTA
Napětí12 V DC
Rozměry660 x 330 x 145 mm
Průměr potrubí 120 mm
Účinnost 92 %
Hmotnost20,5 kg
Konstantní průtok50 – 150 m3
Připojení k elektrické síti12 V přes adaptér
Senzory CO2, VOC, teplotyAno
Výměna filtrůžádná
EN 308, EN 13141-7

Nanočističky - Retap spol. s r.o. 

Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Telefonní kontakty a e-maily

Telefon-pevná linka: +420 482 325 537
Mobil: +420 775 325 555
Email: nanoaircleaner@gmail.com
retap@retap.cz

Adresa

Retap spol. s r.o.
Vaňkova ulice 730
463 65 Nové Město pod Smrkem
Česká republika

Links

Web: www.nanocisticky.cz 

Bankovní spojení:
749 447 461 / 0100 
IČO: 470 534 70
DIČ: CZ470 534 70