Princip fotokatalýzy

Co je to fotokatalýza ?

Fotokatalýza je přirozený rozklad některých látek působením světla za přítomnosti katalyzátoru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván.
Konečným produktem pak jsou běžné a stabilní sloučeniny, nejčastěji vodní pára a oxid uhličitý. Podobně se chovají i všechny mikroorganismy jako řasy a plísně.
To znamená, že pomocí fotokatalyzátoru se povrch zcela vyčistí jen působením světla.

Princip fotokatalýzy

 Princip fotokatalýzy

Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření.

V případě čističek Nanoaircleaner se jedná o působení UVA záření speciálních zářivkových či LED světel na povrch fotokatalytického filtru s nanesenou vrstvou TiO2.

Příklad: organická látka např. kouř, která za normálních podmínek existuje ve směsi s kyslíkem, se rozloží při dotyku s aktivovaným povrchem TiO2 převážně na molekuly CO2 a H2O. TiO2 umožňuje reakci vzdušného kyslíku s organickými polutanty, která by jinak nenastala.

Oxidační potenciál 3.2V na povrchu excitovaného TiO2 je schopen rozbít 99% organických vazeb a oxidovat mnoho anorganických molekul.

Proč si vybrat právě tuto čističku vzduchu Nanoaircleaner?

Čističky nanoaircleaner jsou prvním výrobkem svého druhu s tzv. Fotokatalytickým čištěním - filtrací vzduchu s jako jediným a hlavním filtračním systémem na rozdíl od všech čističek na českém trhu.

Čističky Nanoaircleaner fungují jako čistička vzduchu s jedinečnými a důležité podoknout že prokázanými schopnostmi.

Při testováni zkušebního prototypu této hybridní čističky vzduchu v jediném zkušebním ústavu svého druhu v Bruselu byla zjištěna schopnost likvidovat nejen nečistoty obsažené ve vzduchu, ale rovněž látky karcinogenní a život ohrožující včetně formaldehydu a toluenu.

Podobné výsledky v odpouráváni a lividaci těchto látek nebylo dosud dosaženo žádnou žádnou jinou metodou čištění vzduchu.

Všechny zkoumané látky jsou likvidovány rozkladem na CO2 a vodu.

Čističky vzduchu byly vyvinuty ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci katedrou Nanotechnologií a jsou patentově chráněné.

 

^