Čistota vzduchu v interiéru

 Kvalita vnitřního vzduchu se v dnešní době, pokud vůbec, posuzuje podle teploty, vlhkosti a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). V častých případech si ale lidé stěžují na kvalitu vzduchu, i když všechny tyto ukazatele vykazují optimální úrovně. Komfort lidí, trávících čas uvnitř budov, ale snižují také zápachy, kouř, výpary z vybavení interiérů, atd. Většina těchto látek, které vnímáme čichem (ale i ty, které nejsme schopni rozeznat), spadá do skupiny těkavých organických látek.

Čistota vzduchu tabulka

 Tabulka produkovaných chem. látek v interiérech

 Těkavé organické sloučeniny neboli VOC (volatile organic componds), jsou chemické látky, které se uvolňují v podobě plynů z pevných látek nebo kapalin a snadno se odpařují do vzduchu již při pokojové teplotě. Koncentrace těchto látek může být až 100krát vyšší v interiéru než venku. Mnoho výrobků, které používáme každý den, nebo jsme jim vystaveni každý den, emitují těkavé organické látky do vzduchu. Zatímco všechny VOC mají potenciál být škodlivé, existuje několik VOC, které mohou být zvláště nebezpečné, a přesto jsou emitovány z řady výrobků v našich domovech. Tyto VOC jsou formaldehyd, benzen, a fenol, a jsou klasifikovány jako nebezpečné látky znečišťujících ovzduší podle US Environmental Protection Agency ( EPA), US Green Building Council (USGBC) a Evropská unie (EU) Studie tvrdí, že míra vyšší než 500 ng/L (nanogram na litr)  těkavých organických sloučenin by mohl představovat zdravotní riziko v domácnostech. Nicméně data z tisíců domovů testovaných ukazují, že střední hodnota je 1200 ng/L – více než dvojnásobek přípustné úrovně. Dokonce i mírně zvýšené hladiny těchto vzdušných chemikálií můžou způsobovat zdravotní problémy pro lidi, zejména malé děti, starší lidi, těhotné ženy, a ty, kteří trpí alergiemi a astmatem.

Graf likvidace formaldehydu

Graf likvidace chemických látek nanočističkou

Ukázka testování jedné z posledních čističek vzduchu vyvinuté firmou RETAP v rámci projektu vedeného řešitelským týmem pod TUL v Liberci - Na přiložených grafech je křivka odbourávání škodlivých látek Formaldehydu, Acetaldehydu, Acetonu, Toluenu, n-Xylenu, o-Xylenu. Nanočističky firmy Retap dokáží v prokazatelně nepřetržitě rozkládat škodlivé látky.

 

 

^